Hizmetlerimiz

Yoğunluk Tayini (Polietilen)

TS EN ISO 1183-1 (Metot A)
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri

0,930 gr/cm³ ve üstü (TSE üst sınırı yoktur.)

Yoğunluk Tayini (PVC)

TS EN ISO 1183-1 (Metot A)
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri

1,35-1,46 gr/cm³ aralığında olmalıdır.

Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini

TS EN ISO 1133-1 (Metot A)
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri

0,2 – 1,4 gr/dk arası olması gerekir

Çekme Özelliklerinin Tayini

TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri

% 350 ve üstü gelmesi gerek

İç Basınca Direncin Tayini

TS EN ISO 1167-1
TS EN ISO 1167-2
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri

Patlama,çatlama olmamalı

Pigment veya Karbon Siyahının Dağılım Derecesinin Değerlendirilmesi

TS ISO 18553
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri

Dağılım derecesi 3’ün üzerinde olmaması gerekir. Görüntü Grubu A1-A2-A3-B den biri olması gerekir.

Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini

TS ISO 6964
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri

% 2-2,5 arası olması gerekir

Oksidasyon İndüksiyon süresi (OIT)

TS ISO 6964
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri

20 dk ve üstü sürelerde oksitlenme olması gerekir 20 dk nın altıda boruya olumsuz rapor verilir.