Kaynak Yöntemleri

Alın Kaynak Yöntemi

Orta ve büyük çaplı borularda genellikle bu yöntem tercih edilir. Boru başları birleştirilerek ısıtma aparatı ile belirlenen sıcaklığa kadar ısıtılır.

Kontrollü basınç altında belli bir süre geçtikten sonra istenilen sıcaklıkta eriyik halinde malzeme elde edilir. Uçlar bir araya getirilir ve basınç altında tutulur. Böylece erimiş malzemenin füzyon yoluyla birleşimi sağlanır ve soğumaya bırakılır.

Elektrofüzyon Kaynak Yöntemi

Elektrofüzyon sisteminde kullanılan fittinglere imalat sahasında birleşim yüzeyine yakın bir yerde bakır tel konulmaktadır. Elektrik verildiğinde bu tel ısınmakta ve bu birleşim yüzeylerini eritmektedir. Bunun sonucunda bu bölgede basınç oluşmakta ve boru ile fitting yüzeyi birleşmektedir.

Not: Alın kaynağı ve Elektrofüzyon yöntemi her iki alandada (PE – 100 ve PE – 80) kullanılır.

Kaplin Kaynak Yöntemi

Birkaç parçadan oluşan kaplin sökülerek boru başlarına diğer parçaların da yardımı ile sıkıştırılarak takılır. Bunda dikkat edilmesi gereken olay kaplin içerisindeki contaların yerinden oynamadan dikkatlice takılmasıdır. Çünkü herhangi bir conta sıyırmasında içinden geçen sıvı sızdırma yapabilir.