Kilometre Taşları

“ BİR ÖMRÜN BAŞLANGICI ”

Kayseri sosyal ve ticaret sahasında; müteşebbisler yeri ve ayrıca her konuda dengeli bir şehirdir.Tarihi boyunca böyle olmuştur.

Anadolu‘da Müslüman Türklerin ilk başkentidir.Bu sebeple her zaman bir tarihi kent, bir taraftan da ticaret şehri olmuştur.

Tarihî ipek yolunun buradan geçmesi de boşuna değildir. İçinden nice değerli alimlerden dolayı “Makarr-ı Ulemâ”, ordunun buradan sefere çıkması dolayısıyla “Darü’l-feth / Fetih Kapısı” sıfatı verilmesi boşuna değildir.

Bugün geldiği nokta dokuz büyük şehirden biridir. Şehircilik ve sanayicilik açısından devasa gelişimi, değil sadece Türkiye’nin, dünya devletlerinin de yakinen takip ettiği bir sanayi ve ticaret şehridir.

Akansu ailesi de bu şehirde imzası olan bir ailedir. Hem köklü aile yapısıyla hem de ticaretteki yüz yıla yakın sebatla çalışan, başaran ve şirketleşen bir ailedir Bu sektörde söz sahibi olmada Yılmaz Akansu’nun büyük bir payı vardır.

Her başarılı adamın arkasında aileden ve yetiştiği kültür ortamından gelen bazı bereketli güçler vardır.Yılmaz Akansu için en büyük güç köklü ailesi yanında özellikle babası Mahmut Efendi’ye, Kapalı Çarşı esnafının diliyle Mahmut Emmi’ye aittir.

Mahmut Emmi’yi tanımak Yılmaz Akansu’yu tanımak, ticaret ve sanayideki başarılarının sırrını yakalamak demektir. Kimdir Mahmut Emmi ?

Mahmut Emmi’nin özenerek poz verdiği bir fotoğrafı

“ AKANSU’NUN TEMELLERİ ATILIYOR ”

Mahmut Emmi mahalle mektebinden sonra Ahmet Paşa Rüştiyesi’ni
daha sonra da Kayseri İdadisi’ni bitirmiştir. Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi öğrenmiştir.

Daha sonra o yıllarda Lale Mahallesi’nden Şapçılardan Halis
Çavuş’un torunu Abdullah Efendi’nin kızı Zümrüt Hanım ile
evlenmiştir.Sırasıyla Solmaz, Müride, Yılmaz ve Sönmez adlı çocukları olmuştur.

On-on beş yaşlarında iken, 1915’lerde annesi Ayşe Hanım’ın
çeyizinden çevrilmiş on, on beş lira sermaye ile Kapalı Çarşı’da çerçicilik yapmak üzere, dükkan açmıştır. Burada çalışırken, dükkan komşusu camcı Agop Ağa’ya da yardım etmeye başlamıştır. Her iyiliğin bir ecri vardır, derlerya, aradan bir müddet geçince; Agop Ağa işini İstanbul’a taşımak ister.

İstanbul’a taşınırken Mahmut Emmi’ye hiç de beklemediği bir teklifte
bulunur:

-Gel! Biz artık İstanbul’a gideceğiz. Dükkanı ve dükkan içindeki
camları da, elması da sana vereyim, der. Zira sen dürüst bir ailenin çalışkan çocuğusun bu teklife şaşıran Mahmut Ağa:
Ancak, benim sermayem buna müsait değil,

Derse de Agop Ağa ısrarlı:

-İşi uzatma! Siz Kayseri’nin asılzadelerindensiniz. Çalışır, ödersiniz,
demiş.

Sonuçta bu cazip teklifi Mahmut Emmi severek kabul eder. Kısa
sürede çok çalışıp, tarlalardan de gelen iratlarla borcunu öder.
Ekmek aslanın ağzında. Savaş zamanı. Ülke ekonomisi dağınık.
Mahmut Emmi bir taraftan çerçicilik, camcılık yaparken bir taraftan da ikinci iş olarak fare fakı yapmaya başlar. İdadide iken güzel kaval çalmayı öğrenmiş. Bu meziyetini meslek haline getirmiş ve meraklıları için üçüncü iş olarak kaval da üretip, çokça satmaya başlar.

Cumhuriyetin ilanı sırasında, Ankara’ya askere gitmiş. Bu arada dükkanı kapatmak zorunda kalmış. Tahsili yüksek olduğu için askeriye adına çatal bıçak satın almak için İstanbul’a gönderilmiş. Bir ara dikkatini çekmiş. Bakmış ki esnaflar birbirlerine Fransızca “fiyat indirmeme” kararı alıyorlar.

Fransızca’yı iyi bilen Mahmut Emmi derhal olaya müdahale ederek çok ucuza malları alıp Ankara’ya dönmüştür.

Mahmut Emmi’nin özenerek poz verdiği bir fotoğrafı

1925’de terhis olarak Kayseri’ye gelir. Yeniden eski mesleğine döner.
Hayatı boyunca: Yan kes,bel kes,insafı elden bırakma,diyen Mahmut Emmi’ çarşıda “insafı elden bırakmayarak” yeniden yerini almaya başlamıştır.

Bu dönemde Kayseri’de Arif, Hayri Molu, Mehmet Karamancı, Hancı
İsmail Ağa vs. en samimi arkadaşlarıdır.

“ Zenaatımız camcılık, işimiz para kazanmak ”

diyen Mahmut Emmi, o yıllarda camı da eski Ermeni evlerinden temin edermiş. Ancak cam ticaretinde esas hamlesi Sümer Bez Fabrikasının yapılışı sırasında artan camları ihale ile satın aldıktan sonra başlar. Küçük yaşta yanına aldığı Yılmaz ile omuz omuza vererek işi ilerletmiş ve Kayseri’de cam ticaretinde söz sahibi olmuşlardır.

Bir asırlık cam sanayisinde yürümenin sağlam temelleri böylece atılmış olur.

Akansu Cam ilk ticaret hanesinden bir görüntü.

Yılmaz Akansu

Yıllar ilerlemektedir. Mahmut Emmi 1947 yılından beri beraber çalıştığı oğlu Akansu’yu düşünmektedir. Nitekim 1960 yılına gelindiğinde Mahmut Ağa firmasını noter kanalıyla “ Mahmutoğlu Yılmaz Akansu ” adıyla, Akansu’nun üzerine devreder.

Firmamınızın Anadolu Cam Fabrikası, Şişe Cam Fabrikası ve Paşabahçe Cam fabrikasında kurucu ortaklığı devam etmektedir.

Mahmut emmi torunu Mahmut ile beraber.

Kayseri esnafları arasında parası olmamak anlamında eli kör olmak deyimi vardır. Hiçbir zaman eli kör olmayan, Kapalı çarşı’nın Mahmut Emmi’si camcılıkta elini oğlu Akansu’ya vererek 1967’de genç denilecek yaşta hayata veda etti.

Kayseri Hattat Otelinde ISICAM toplantısı.

Akansu ısıcam’ı Türkiyeye tanıtıyor.

İstanbul Hilton Oteli – Şişecam ve Paşabahçe bayi toplantısı.

Akansu dönemin Türkiye de önde gelen iş adamlarına ısıcamı tanıtıyor.

Akansu Group ilk tesis inşaatı.

“Akansu Pen Kuruldu”

PVC Pencere & Kapı Sistemleri fabrikamız ailemizde 3. nesilden olan Mahmut AKANSU önderliğinde 1995 yılında üretime başlamıştır. Fabrikamız 14 Extruder hattı ile günlük 200 ton işleme kapasitesine sahiptir. Bütün makinalarımız avrupa menşeilidir.

Akansu yine zirvede.

“Akansu Boru Kuruldu”

Plastik Boru fabrikası ailemizde 4. nesil olan Yılmaz AKANSU tarafından 2006 yılında kurulmuştur. Ürünlerimiz Türkiyede ve dünyanın 11 ülkesinde satılmaktadır. Firmamız 3 fabrika ile hizmet vermektedir. Toplam 75 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 160 bin metrekare alana sahiptir. Boru fabrikamızda PE Temiz Su Boruları, PE Doğalgaz Boruları, PVC Temiz Su Boruları, Yağmurlama Boruları üretilmektedir. HDPE Borularda 1000mm çapa kadar üretim yapabilmekteyiz.

“A.P.C. Kuruldu”

Kayseri Freezone (Serbest Bölge) da 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 50.000 metrekare alan üzerinde bulunan firmamız ihraç edilen ürünlerin üretimini yapmakta ve ayrıca ithalat – ihracat yapmaktadır.

“Akansu Boru Yeni Tesisini Açtı”

Akansu Boru’nun yeni boru tesisi 2015 yılında faaliyete geçmiştir. Tesis Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta ve entegre boru tesisi ünvanı almıştır. 25 bin metre karesi kapalı toplamda 75 bin metrekare alana sahiptir. Yeni teknolojiye sahip Avrupa menşeili makinalar ile üretim faaliyetine başlamıştır.

“Akansu Deney Laboratuvarı Kuruldu”

Akansu Group bünyesinde Akansu Deney Laboratuvarı olarak TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına uygun tüm testleri yapmaya yetkin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kuruluştur.

“Akansu Boru Üst Yapı Sektörüne Giriş Yaptı”

Akansu Boru alt yapıda Türkiye de bir çok kurum ve kuruluş tarafından kabul görerek ismini iyi bir yere taşımıştır. Bununla birlikte üst yapı sektörüne de alt yapıda olduğu gibi kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla fark yaratacak ürünlerini tesislerinde üretmeye başlamıştır.